top of page

Gwen, 21 Ebr

|

Wrecsam

Diwrnod Lles gyda Vanessa Warrington

Mwynhewch ddiwrnod ystyriol ym myd natur. Bydd Vanessa, o Goedwig Castell Helygain yn eich arwain trwy weithgareddau ymlaciol a chreadigol sydd wedi’u cynllunio i’ch helpu i ganolbwyntio ar eich nodau personol a’ch gweledigaeth ar gyfer eich dyfodol, ‘gweithio gydag egni lleuad newydd’ ‘dangos eich dyfodol delfrydol’ ‘teimlo’ch grym i symud ymlaen’

Mae cofrestru ar gau
Gweler digwyddiadau eraill
Diwrnod Lles gyda Vanessa Warrington
Diwrnod Lles gyda Vanessa Warrington

Time & Location

21 Ebr 2023, 10:00 – 16:00

Wrecsam, Mynydd yr Hôb, Wrecsam LL12 9HE, DU

About the event

Mwynhewch ddiwrnod ystyriol ym myd natur. 

Bydd Vanessa, o Goed Castell Helygain yn eich arwain trwy weithgareddau ymlaciol a chreadigol sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu i ganolbwyntio ar eich nodau personol a'ch gweledigaeth ar gyfer eich dyfodol, 'gweithio gydag egni lleuad newydd' 'dangos eich dyfodol delfrydol' 'teimlo'ch grym i symud ymlaen' cyfle i ailgysylltu â natur a'ch gwirionedd neu wir botensial.

Wedi’i leoli yng nghefn gwlad godidog Mynydd yr Hôb mae’r diwrnod yn cynnwys lluniaeth a chinio blasus wedi’i baratoi gan Jo o Hope Mountain Retreat gan ddefnyddio cynhwysion lleol tymhorol.

Ymlaciwch, sgwrsiwch, crefftwch a gadewch gan deimlo wedi'ch adfywio a'ch ysgogi i amlygu dyfodol eich breuddwydion.

Gadewch i'r gwanwyn ysbrydoli agwedd newydd...

 1. Croeso Gwiriwch i mewn
 2. Diodydd a byrbryd
 3. Diogelwch Covid, diogelwch tân, toiledau a chyfrinachedd
 4. Intros a rhedeg drwy'r dydd
 5. Bydd y gweithgareddau'n cynnwys anadlu ystyriol, cerdded, delweddu, gosod nodau, crefftio â ffocws a rhywfaint o 'amser i chi' haeddiannol iawn.
 6. Cinio
 7. Addewid hunanofal Gwiriwch

Canlyniadau posibl

 • Bydd cyfranogwyr yn teimlo cysylltiad â natur
 • Bydd cyfranogwyr yn dod i ddeall eu hiechyd meddwl yn well a bydd ganddynt rai syniadau ar sut i'w gadw'n iach
 • Bydd cyfranogwyr yn deall iechyd meddwl y rhai o'u cwmpas a byddant yn teimlo'n fwy cyfforddus yn delio â'u teulu a'u ffrindiau
 • Bydd cyfranogwyr yn deall pwysigrwydd cyfathrebu a bydd ganddynt fwy o hyder i ddweud eu gwir
 • Bydd cyfranogwyr yn deall pwysigrwydd maeth lleol, tymhorol ar gyfer lles
 • Bydd cyfranogwyr yn deall mai nhw yw penseiri eu dyfodol eu hunain a byddant yn gadael gyda chynllun
 • Bydd cyfranogwyr yn gwneud addewid hunanofal iddynt eu hunain

Hwylusydd

Vanessa Warrington BSc (Anrh) TAR MA Mae Vanessa wedi gweithio ym myd addysg, natur a lles ers 20 mlynedd. Mae hi'n hwylusydd creadigol ac yn ffynnu ar gyflwyno sesiynau gwych ym myd natur.

Bu’n gweithio i Gyngor Sir Ddinbych am 15 mlynedd fel Swyddog Addysg a Dehongli ar gyfer Gwasanaethau Cefn Gwlad ac AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Roedd Vanessa yn athrawes ysgol uwchradd mewn bywyd blaenorol ac mae bellach yn gweithio ar ei liwt ei hun i greu profiadau a mannau diogel ym myd natur, gan eu gwneud yn berthnasol a real, yn ysbrydoledig, ac yn helpu pobl a lleoedd i ffynnu a ffynnu.

Mae Vanessa yn hwylusydd addysg, yn chwilota ac yn ymarferydd lles mewn natur yng Ngogledd-ddwyrain Cymru. Mae hi'n berchen ar Goed Castell Helygain ac yn ei rhedeg, maes carafanau coetir syfrdanol 47 erw a lleoliad digwyddiadau. Mae’n aelod o fwrdd Grŵp Twristiaeth Bryniau Clwyd a Grŵp Gweithredu Lleol Sir y Fflint, yn gyd-sylfaenydd gŵyl gerddoriaeth elusennol Castlewood Rocks (er budd MIND) ac mae’n Gadeirydd grŵp Rhwydwaith Dysgu Awyr Agored IMPIO ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru.

Tickets

 • Aderyn Cynnar

  Os archebir erbyn diwedd Chwefror

  £45.00
  +£1.13 service fee
  Sale ended

Total

£0.00

Share this event

bottom of page