top of page

YSTAFELLOEDD

Room 3-1.JPG

Mae gennym bedair ystafell wely en-suite eang.

 

Mae gan bob ystafell wres canolog, gwydr dwbl, cyfleusterau gwneud te a choffi, sychwr gwallt, cloc larwm, a theledu. Mae'r cyfuniad o ystafelloedd yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau bach o hyd at 10 o bobl a gellir ei ffurfweddu naill ai fel ystafelloedd dwbl (gyda gwely maint king-super), neu ystafelloedd dau wely. Mae ein hystafelloedd hefyd yn gyfeillgar i gŵn. Mae'r prisiau'n cynnwys brecwast.

Grwpiau

Gallwn ddarparu (o ran bwyd) ar gyfer grwpiau o 6 neu fwy sy'n aros yn ein llety.​

Arosiadau Tymor Hir

Edrych i aros yn hirach na 10 diwrnod+?Cysylltwch â niam ddyfynbris personol.

bottom of page